Ik wil mijn kinderen helpen met hun huiswerk.

Op een dag vertelde mijn oudste dochter dat ik fouten schreef.
Ik gaf mijn kinderen het verkeerde voorbeeld.
Haar opmerking kwam hard aan.
Maar het gaf me de moed om terug naar school te gaan.

“Ik wilde de brieven van de school
zelf begrijpen.”

Ik wilde zelfstandiger zijn en zelf iets naar de lerares schrijven.
In open-school komen veel mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven.
Dat was een opluchting.

Voor het eerst in mijn leven had ik een goed gevoel op school.
Ik was dan toch niet zo dom als ik altijd had gedacht!
Open-school heeft zoveel voor mij betekend.
Ik ben gegroeid als persoon en als ouder.